Hệ thống thu thập & phân tích dữ liệu IBA

( 31-08-2018 - 10:52 AM ) - Lượt xem: 757

IBA là hệ thống có thể kết nối đến các PLC như Toshiba, Siemens, ABB, GE, Rockwell… thông qua các chuẩn giao tiếp TC Net, Ethernet IP, Modbus, Profibus, Profinet…qua đó dễ dàng thu thập và phân tích  dữ liệu từ các vùng nhớ trong các PLC này với tốc độ lấy mẫu 1 ms.

IBA hỗ trợ các gói với số lượng thông số khác nhau : 64 tags, 256 tags, 512 tags, 1024 tags, 2048 tags và gói không giới hạn số tags.

Hê thống IBA có thể kết nối đến hầu hết các chuẩn giao tiếp trong công nghiệp :

 • Chuẩn giao tiếp OPC
 • Chuẩn giao tiếp IBA Net
 • Chuẩn giao tiếp Ethernet : Ethernet IP, TCP/IP modbus client, TCP/IP modbus server…
 • Chuẩn giao tiếp Siemens : MPI, Profibus, Profinet, Ethernet
 • Chuẩn giao tiếp Rockwell : Device Net, Ethernet
 • Chuẩn giao tiếp Toshiba : TC Net
 • Chuẩn giao tiếp GE, ABB, Schneider…

Chức năng chính của hệ thống IBA :

 • Thu thập dữ liệu các quá trình tự động hóa thông qua các PLC, I/O system qua phần mêm IBA PDA
 • Hiển thị thông số qua IBA Q-Panel
 • Trending dữ liệu với thời gian lấy mẫu 1ms
 • Thực hiện các report tự động theo thiết kế người dùng, tự động gửi Email, SMS
 • Tổng hợp, phân tích dữ liệu qua các công cụ đặc biệt

Ưu điểm của hệ thống IBA :

 • Có thể giao tiếp với hầu hết các chuẩn giao tiếp công nghiệp
 • Thu thập dữ liệu với thời gian 1ms, qua đó có thể tổng hợp và phân tích các dữ liệu biến đổi nhanh theo thời gian, đồng thời có thể phát hiện các nguyên nhân khi sự cố chỉ xảy ra trong thời gian ngắn
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu qua các công cụ đặc biệt
 • Thực hiện Alarm và Trending đơn giản chỉ qua phương thức drag & drop
 • Thực hiện Report tự động theo nhiều yêu cầu khác nhau tùy thuộc ứng dụng
 • Chỉnh sửa và test ngay trong khi hệ thống đang chạy

Giải pháp của Tăng Minh Phát

 • Nâng cấp hệ thống Iba đã có sẵn từ WinXP lên Win7
 • Tích hợp thêm các hệ thống mới vào hệ thống Iba đang có sẵn :
 • Nâng cấp IbaPDA 64 tags lên 128 tags, 1024 tags, 2048 tags…
 • Nâng cấp IbaPDA 128 tags lên 1024 tags, 2048 tags…
 • Nâng cấp IbaPDA 1024tags lên 2048 tags, không giới hạn…
 • Thực hiện các dự án mới theo yêu cầu khách hàng :
 • Thu thập và phân tích dữ liệu từ tất cả các loại PLC Siemens, ABB, GE, Toshiba…  : Display, Alarm, Trend, Report từ các dây chuyền tự động hóa có sẵn tại nhà máy.
 • Thu thập và phân tích những tín hiệu phức tạp thay đổi nhanh, bất thường theo thời gian mà các phần mềm Scada truyền thống không thực hiện được
 • Cung cấp giải pháp phân tích đánh giá dữ liệu cho việc bảo trì thiết bị, hệ thống và  đánh giá chất lượng đầu ra của sản phẩm, qua đó tối ưu hóa toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất.
 • Đào tạo và chuyển giao công nghệ hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu Iba.
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
   Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền: