', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Giải pháp tự động hóa với hệ thống IBA

( 17-10-2018 - 03:42 PM ) - Lượt xem: 969

  • Nâng cấp hệ thống Iba đã có sẵn từ WinXP lên Win7
  • Tích hợp thêm các hệ thống mới vào hệ thống Iba đang có sẵn :
  • Nâng cấp IbaPDA 64 tags lên 128 tags, 1024 tags, 2048 tags…
  • Nâng cấp IbaPDA 128 tags lên 1024 tags, 2048 tags…
  • Nâng cấp IbaPDA 1024tags lên 2048 tags, không giới hạn…
  • Thực hiện các dự án mới theo yêu cầu khách hàng :
  • Thu thập và phân tích dữ liệu từ tất cả các loại PLC Siemens, ABB, GE, Toshiba…  : Display, Alarm, Trend, Report từ các dây chuyền tự động hóa có sẵn tại nhà máy.
  • Thu thập và phân tích những tín hiệu phức tạp thay đổi nhanh, bất thường theo thời gian mà các phần mềm Scada truyền thống không thực hiện được
  • Cung cấp giải pháp phân tích đánh giá dữ liệu cho việc bảo trì thiết bị, hệ thống và  đánh giá chất lượng đầu ra của sản phẩm, qua đó tối ưu hóa toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất.
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu Iba.
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
   Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền: